Ανταλλαγή Πολιτιστικών Φορέων

Παρέχουμε την δυνατότητα συμμετοχής των πολιτιστικών συλλόγων (χορευτικών ομάδων) σε Φεστιβάλ του εξωτερικού καθώς και την ανταλλαγή πολιτιστικών φορέων με αντίστοιχους του εσωτερικού και εξωτερικού.

Μενού